باکتر بال ada

محصول جدید

- شامل توپ های کروی میباشد که از Bacter 100 درست شده است و میتوان آن را در بستر یا داخل سیستم تصفیه( فیلتر سطلی ) قرار داد-

- 18 عدد توپ

این محصول دیگر موجود نیست

650,000 ریال

-کمک به حفظ شرایط ماهی ها و میگو ها می کند

-باعث ایجاد چرخه سیکل ازت میشود و همین عامل باعث کاهش چشمگیر تلفات ماهی  میگو می گردد

محصولات مشابه

Top