ترومالین بی سی ada

محصول جدید

- شامل زغال چوب بامبو , جذب کننده آلودگی های شیمیای و تورمالین میباشد

- 100g

700,000 ریال

- شامل زغال چوب بامبو , جذب کننده آلودگی های شیمیای و تورمالین میباشد

- افزودن آن به بستر آکواریوم باعث بهبود شرایط و پایدار شدن بستر آکواریوم میشود

-برای بهبود شرایط سیکل اولیه تانک بسیار مناسب می باشد

محصولات مشابه

Top