کلیر سوپر ada

محصول جدید

- افزودنی مناسب برای باکتری سازی بستر آکواریوم های گیاهی که از کربن فعال و اسید های آلی تشکیل شده است

- 50g

700,000 ریال

- با افزودن آن به کف آکواریوم باعث رشد میکروارگانیسم ها شده و شرایط پایداری را در بستر آکواریوم فراهم می کند

- استفاده از این محصول به همراه باکتر 100 به عنوان مکمل توصیه میگردد

-به علت دارا بودن کربن فعال و اسید های ارگانیک کمک شایانی به چرخه ی سیکل می نماید

محصولات مشابه

Top